• آسايش، امنيت ، زيبايي
    Control all lights , Scenario Programming

خدمات

IBMS

مشاوره ، طراحی و نظارت در زمینه اجرا و پیاده سازی انواع شبکه های هوشمند

Home Automation

مشاوره ، طراحی و اجرای اتوماسيون خانه

Surveillance System

مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های نظارتی

Smart Hotel

مشاوره ، طراحی و اجرای هوشمند سازی هتل ها

Irrigation Control

کنترل و آبیاری خودکار فضاهای سبز و آب نماها

Security Control

کنترل وضعیت ایمنی و امنیتی ساختمان ( اعلام سرقت ، حریق و نشت گاز)

Access Control

کنترل درب های ورود و خروج ساختمان

Illumination Control

کنترل نورپردازی های نما و محوطه ساختمان